WT 2021 jakie zmiany przyniesie?

Dlaczego pompa ciepła jest najlepszym rozwiązaniem przy wyborze ogrzewania inwestycji?

Jak nowe warunki techniczne WT 2021 OD 2021 roku wpłyną na ogrzewanie domu?

Rok 2021 przyniesie wiele zmian dotyczących energooszczędności budynków, wymagań technicznych (WT 2021) dla inwestorów planujących budowę domu.  Określają one nie tylko dopuszczalne wartości współczynnika przenikania ciepła U dla poszczególnych przegród domu, ale również wartość współczynnika Ep. Przedstawi on maksymalne roczne zapotrzebowanie budynku na nieodnawialną energię pierwotną niezbędną do funkcjonowania domu: ogrzewania, wentylacji, chłodzenia, przygotowania ciepłej wody użytkowej oraz oświetlenia. Nowe zarządzenie będzie miało wymierny wpływ na wybór systemu grzewczego. 

Od roku 2021 nowa wartość współczynnika Ep nie będzie mogła przekraczać 70 kWh/m2 na rok, dla przypomnienia obecnie współczynnik Ep wynosi 95 kWh/m2 na rok. Co oznacza, że nowe inwestycje będą musiały być lepiej zaizolowane termicznie oraz równocześnie będą musiały być zasilane energią, która będzie miała negatywnie wpływać na środowisko naturalne. Bardzo duże znaczenie będzie miało jakie urządzenie wybierzemy do systemu wentylacyjnego, a przede wszystkim grzewczego. Jako że mają one największy udział w zużyciu energii. Podniesiony standard izolacji budynku wpłynie korzystnie na zapotrzebowanie energii cieplnej, w takich budynkach doskonale sprawdzi się pompa ciepłą.

Co wybrać do ogrzania domu według WT 2021?

Jednym z rozwiązanie jest zastosowanie pompy ciepłą. Decydując się na nowoczesne, ekologiczne rozwiązanie jakim jest pompa ciepła inwestorzy będą cieszyć się wysokim komfortem użytkowania. Bezobsługowym ogrzewaniem domu jaki i ciepłą wodą cały rok, a przede wszystkim niskich kosztów eksploatacji. Pamiętajmy, że od roku 2021 wymaga się obniżenia zużycia energii pierwotnej, WT 2021 narzuca inwestorom zastosowania urządzenia korzystającego z energii odnawialnej. Im większy będzie udział energii odnawialnej w bilansie energetycznym domu, tym spełnienie wymagań będzie łatwiejsze. Nie będzie to możliwe przy zastosowaniu kotła węglowego, nie trzeba tłumaczyć jak wiele szkodliwych związków wydziela spalanie węgla. Stosując się do wytycznych WT 2021 niestety kłopotliwe będzie obniżenie współczynnika Ep przy zastosowaniu kotła gazowego czy też kotła olejowego. Chcąc zapewnić wysoki udział energii odnawialnej w bilansie budynku pompa ciepła jest jedynym słusznym rozwiązaniem, pozwala ona projektantom w łatwy sposób spełnić wysokie wymagania odnośnie Ep w naszym domu.